Brand Logo

google maps embed code

TÌM TỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG (SENCO)

P1105 - D1 Khu phức hợp Mandarin Garden – Hoàng Minh Giám – Hà Nội.


Di động:

Cố định:+84 24 3537 6856

FAX:+84 24 3537 6857

E-mail: lienhe@sencosteel.vn

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC