Brand Logo

Thép Cuộn Trơn

Thép cuộn được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công trình cầu đường, hạ tầng...


       Mác thép thường sử dụng : CB 240 T, CB 300T,.....

Đường kính thông dụng: Ø 6, Ø 8, Ø 10.
Thép cuộn được cung cấp ở dạng cuộn có trọng lượng trung bình từ 750kg/cuộn đến 2.000 kg/cuộn

Tính chất kỹ thuật, tính cơ lý của thép đảm bảo các yêu cầu giới hạn chảy, giới hạn độ bền, độ giãn dài, xác định bằng phương pháp kéo thử, thử uốn ở trạng thái nguội, tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Ứng dụng: Thép cuộn được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công trình cầu đường, hạ tầng,......

 


 
 


SẢN PHẨM KHÁC

Thép Cuộn Vằn

Thép cuộn vằn được sử dụng rộng rãi trong các công trình cầu đường và dân dụng....

Thép Thanh Vằn

Thép thanh vằn có đường kính thông dụng: Ø10, Ø12, Ø 14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø 25, Ø28, Ø32....

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC